Skip to content

Tribina 5. u CZKD-u

July 3, 2011

Tribina 5 : „UZROCI NASILJA U PORODICI“

Fondacija Fridrih Ebert u saradnji sa pokretom „Evropa nema alternativu“ organizovala je, 22 juna 2011. godine, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, tribinu pod nazivom „Uzroci nasilja u porodici“.
Ovo je bila peta u nizu tribina koje se bave uzrocima nasilja među mladima u Srbiji. Ovoj tribini prethodile su četiri tribine koje su se bavile uzrocima nasilja u obrazovanju, kulturi , medijima i politici.

Na tribini su govorili:
– Lazar Pavlović – predsednik Gej strejt alijanse,
– Dušica Popadić – direktorka Incest trauma centra,
– Miroslava Vuković – Specijalistkinja medicinske psihologije, Studentska poliklinika,
– Gordana Gasmi – profesorka Univerziteta Singidunum i stalna saradnica Ministarstva rada i socijalne politike.

Na tribini se govorilo o pitanjima ljudskih prava i tolerancije u okviru porodice, pitanju različitosti, ulozi države, ulozi roditelja po pitanjima tolerancije i ljudskih prava, pravnom aspektu problema i nasleđu ’90-ih.

Profesorka Gordana Gasmi je iz ugla zvanične predstavnice Srbije u komitetu za izradu konvencije o nasilju u porodici i nad ženama Saveta Evrope, koja je obavezujuća za Srbiju kao članicu Saveta Evrope, govorila o neophodnosti aktuelizacije i stalnog ponavljanja teme nasilja u porodici. Profesorka Gasmi je pominjala detalje i izazove sa kojima se susrela u komitetu za izradu konvencije. Ono što je značajno jeste da je Savet Evrope po prvi put utvrdio tekst konvencije baveći se sprečavanjem nasilja na jedan sveobuhvatan način gde je usvojena koncepcija „3P“ (prevention, punishment, protection) pored krivično pravnog prisustva ovde se pitanje nasilja u porodici tretira kao kršenje ljudskih prava i ima za cilj sprečavanje nasilja u porodici. Po prvi put, u okviru konvencije, osim prevencije pominje se i zaštita. Konvencija je otvorena i za brojne zemlje koje nisu potpisnice poput Kanade, Vatikana i drugih.

Dušica Popadić, Direktorka Incest trauma centra govorila je o radu centra i iskustvimai izazovima sa kojima se centar susreće. U okviru svog izlaganja gospođa Popadić je istakla značaj razvijanja našeg društva u pravcu otvaranja društva vezano za temu nasilja u porodici i seksualnog nasilja.

Miroslava Vuković je kao specijalistkinja medicinske psihologije govorila o posledicama transgeneracijskog prenošenja nasilja i uticaju ovakvog okruženja na razvoj individue, kao i iskustvima svog rada u okviru Studentske Poliklonike u Beogradu.

Lazar Pavlović je u svom izlaganju govorio o iskustvima svog rada u okviru Gej strejt alijanse i uticaju nasilja u porodici na LGBT osobe. U ovakvim slučajevima dolazi do brojnih problema i proširivanja polja problema sa kojim se uglavnom bavi GSA, ovakvi problemi se retko prijavljuju i na taj način se tortura produžava činom ćutanja. Lazar je u svom izlaganju navodio aktuelne primere sa kojima se suočava u svom radu kao i inicijativama i saradnji sa državnim institucijama koje su namenjene za sistemsko rešavanje problema.

U delu tribine koji je bio posvećen diskusiji publika je mahom bila zainteresovana za pitanja institucija i njihove senzibilnosti po pitanju nasilja u porodici, ovde su navođeni i lični primeri pozitivnog i negativnog karaktera povodom razvitka i senzibilizacije institucija u našoj zemlji od 2000 godine do danas.
Tribinu je posetilo preko 30 ljudi koji su aktivno učestvovali postavljajući pitanja uvodničarima i dodajući svoje komentare na teme koje su otvorene u prvom delu tribine.

Tribina je bila najavljena putem Facebook grupa „Evropa nema alternativu“ i Fridrih Ebert Beograd kao i putem elektronske pozivnice i najave u listu „Danas“ koju je slao Centar za kulturnu dekontaminaciju.

Dušan Zlokolica

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: